Programmes
Master Class Image Master Class Image

Master Class

Invited Speakers for Master Classes (2020)

Karel Vredenburg
Saumya Aymuas
David Foley
Nehal Bhatt
Nidhi Aggarwal

Invited Speakers for Master Classes (2019)

Marina Puyuelo Cazorla
Bram Rouws
Sonkehoof
Meetu Akali
Niraj Shah
Chirashree Thakkar
Devdutt Pandya
Moksh Thapar
Anand Vishwanathan
Anuj Ambalal
Shweta Balasubramoni
Jenny Andrews
Rishit Shroff
Shailesh Manke
Hemal Shah
Falguni Shah
Nirmit Zaveri
Yatin Pandya
Shantanu Garg
Sameer & Shilpa Balvally
Ayaz Basrai
Megha & Keyur Vadodaria
Lipika Sud
Kavya Sheth
Gerard Rebello
Pavitra Rajaram

Call Now